Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia
ISSN 0137-5830
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia
1989, Tom 23 (198)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Janusz Rulka s. 3
Problemy metodologiczne badań nad dziejami edukacji historycznej Jerzy Maternicki s. 5-23
Refleksje na temat źródeł do dziejów nauczania historii w okresie staropolskim Lech Mokrzecki s. 25-32
Metoda porównawcza w badaniach historyczno-dydaktycznych Czesław Majorek s. 33-41
Niektóre metodologiczne problemy dydaktyki historii Vratislav Capek s. 43-49
Badania z dydaktyki historii i polityka Peter Szebenyi s. 51-57
Metodologiczne problemy prac związanych z bibliografią dydaktyki historii Anna Kulczykowska-Ślusarczyk s. 59-70
Metodologia badań empirycznych w dydaktyce historii Janusz Rulka s. 71-82
Metodologiczne problemy badań nad świadomością historyczną dzieci i młodzieży Adam Suchoński s. 83-95
Metody i techniki badania wiedzy historycznej uczniów szkół podstawowych Jerzy Centkowski s. 97-103
Wywiad i jego zastosowanie w dydaktyce historii Józef Ruchała s. 105-113
Optymizm badawczy w dydaktyce historii i jego granice Czesław Nowarski s. 115-124
Problemy badań ankietowych nad podręcznikiem historii Anna Glimos-Nadgórska s. 125-130
Potrzeby i możliwości badań szkolnej edukacji historycznej w Polsce Ludowej Kazimierz Stachura s. 131-133
Potrzeba i niektóre uwarunkowania badań empirycznych Henryk Suchojad s. 134-137
O metodologii badań w dydaktyce historii Halina Tomalska s. 137-140