Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia
ISSN 0137-5830
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 5
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia
1978, Tom 15 (102)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Edmund Heza s. 3-4
Strategia jedności Karol Grünberg s. 5-19
Kongres zjednoczeniowy - powstanie PZPR Witold Pronobis s. 21-37
Ruch robotniczy w województwie pomorskim w latach 1945-1948 Ryszard Kozłowski s. 39-85
Rozwój organizacyjny PZPR w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1948-1975 Ryszard Sudziński s. 87-118