Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia
ISSN 0137-5830
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia
1982, Tom 18 (128)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Karol Górski s. 3-4
Późny feudalizm : próba definicji Karol Górski s. 5-11
Uwagi o udziale Prusów w genezie struktury stanowej Państwa Krzyżackiego Jan Powierski s. 13-38
Podatki zwyczajne w Polsce w XV wieku Tadeusz Brzeczkowski s. 39-62
Nieznane zjazdy Prus Krzyżackich z początków XVI wieku Marian Biskup s. 63-73
Ostatnie stadium reformy monetarnej w Prusach Królewskich i Książęcych w latach 1530-1531 w świetle recesów Janusz Małłek s. 75-101
Stany Prus Królewskich wobec Korony w XVII-XVIII wieku : zarys problematyki Stanisław Salmonowicz s. 103-119
Organizacja i funkcjonowanie Sejmiku Generalnego Prus Królewskich w XVIII wieku Stanisław Achremczyk s. 121-147
Wykaz rodów szlachty Prus Królewskich z połowy XVII wieku : (na podstawie herbarza J. K. Dachnowskiego) Teresa Borawska s. 149-168