Znaleziono 18 artykułów

Czesław Majorek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Reforma szkolnictwa pedagogicznego w programach zawodowego ruchu nauczycielskiego Galicji w latach 1906-1914 Czesław Majorek s. 17-41
Myśl pedagogiczna i praktyka oświatowo-wychowawcza w działalności Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych Czesław Majorek s. 21-36
Metoda porównawcza w badaniach historyczno-dydaktycznych Czesław Majorek s. 33-41
Problemy badań nad programami nauczania doby Komisji Edukacji Narodowej Czesław Majorek s. 57-67
Podręczniki Komisji Edukacji Narodowej w aspekcie rozwiązań dydaktycznych Czesław Majorek s. 69-140
Początki austriackiego systemu szkolnictwa ludowego w Galicji w latach 1772-1780 Czesław Majorek s. 81-101
Galicyjskie koncepcje organizacji szkolnictwa pedagogicznego z lat 1865-1870 Czesław Majorek s. 125-180
Współczesna koncepcja historii wychowania jako nauki Julian Dybiec Czesław Majorek s. 141-154
Posiedzenia Zespołu Historii Nauki Okresu Oświecenia Jan Kozłowski Czesław Majorek s. 153-155
"Dydaktyka historii", Jerzy Maternicki, Czesław Majorek, Adam Suchoński, Warszawa 1993 : [recenzja] Stefan Żurawski Czesław Majorek (aut. dzieła rec.) Jerzy Maternicki (aut. dzieła rec.) Adam Suchoński (aut. dzieła rec.) s. 173-177
    Zacytuj
  • Udostępnij
Sejmik historyków w Kaliszu Czesław Majorek s. 196
L'offre d'école - the Supply of Schooling", Paris 1983 : [recenzja] Czesław Majorek s. 231-235
"Wydawnictwo książek szkolnych w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 1878-1918", Józef Wojtal, Wrocław [etc.] 1976 : [recenzja] Czesław Majorek Józef Wojtal (aut. dzieła rec.) s. 262-266
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauki Okresu Oświecenia Czesław Majorek s. 406-408
Historia nauki i techniki w programach nauczania szkół podstawowych i średnich Czesław Majorek s. 439-448
"Report on undergraduate education in the history of science", 1975 : [recenzja] Czesław Majorek s. 666-669
"Studium z dziejów nauczania historii. Rozwój dydaktyki przedmiotu w Gdańskim Gimnazjum Akademickim do schyłku XVII w.", Lech Mokrzecki, Gdańsk 1973 : [recenzja] Czesław Majorek Lech Mokrzecki (aut. dzieła rec.) s. 781-782
"Książki szkolne Komisji Edukacji Narodowej", Czesław Majorek, Warszawa 1975 : [recenzja] Tadeusz Słowikowski Czesław Majorek (aut. dzieła rec.) s. 783-784