Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia
ISSN 0137-5830
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia
1981, Tom 17 (117)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konflikt króla Bolesława Szczodrego z biskupem Stanisławem w polskiej świadomości zbiorowej : (zarys problematyki) Tadeusz Grudziński s. 3-26
Koncepcje poprawności obrzędowej u Słowian zachodnich w epoce misyjnej Stefan Kwiatkowski s. 27-49
Postawy społeczne Polaka średniowiecznego w świetle kronik mistrza Wincentego i Wielkopolskiej Jacek Hertel s. 51-80
"Inimici capitales" : z dziejów ideologii politycznej w czternastowiecznej Wielkopolsce Tomasz Nowakowski s. 81-92
Kilka uwag o świadomości narodowej i państwowej w Danii w pierwszej połowie XV wieku Zenon Nowak s. 93-107
Społeczne funkcje Bractwa Najświętszej Marii Panny w Nowym Mieście Toruniu Ireneusz Czarciński Jerzy Przeracki s. 109-149