Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia
ISSN 0137-5830
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia
1985, Tom 20 (158)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sześćdziesięciolecie urodzin profesora Jerzego Wojtowicza Stanisław Salmonowicz s. 3-6
Bibliografia prac profesora Jerzego Wojtowicza od 1952 roku s. 7-16
Reformacja w Polsce w świetle relacji pruskiej i meklemburskiej z Sejmu Piotrkowskiego 1555 r. Teresa Borawska Janusz Małłek s. 17-30
Plan okolicy Bramy Mariackiej w Malborku z 1650 r. Zenon Nowak Andrzej Tomczak s. 31-36
Modele nowożytnej historiografii mieszczańskiej w Toruniu Stanisław Salmonowicz Jerzy Serczyk s. 37-49
Dzieje fundacji Jana Preucka w XVII-XVIII w. Marian Pawlak s. 51-74
Kawiarnie i kluby londyńskie w epoce Oświecenia jako ośrodki integracji i komunikacji społecznej Kazimierz Maliszewski s. 75-95
Opozycja wielkopolska na początku wojny północnej (1702-1703) Jarosław Poraziński s. 97-111
Antylski fragment wojny siedmioletniej : zajęcie Hawany przez Anglię w 1762 roku Teresa Gilas s. 113-129
Przyczynek do życiorysu Gabriela Junoszy Podoskiego (1764 r.) Jacek Staszewski s. 131-144
Nauczyciele wiejscy województwa chełmińskiego w pruskim katastrze podatkowym z 1772/1773 roku : przyczynek do historii szkolnictwa Stefan Cackowski s. 145-155
Materiały biograficzne dotyczące właścicieli firmy wydawniczej i księgarskiej Johann Friedrich Hartknoch 1763-1879 Henryk Rietz s. 157-167
Obraz Wielkiej Rewolucji Francuskiej w hamburskim czasopiśmie "Historisch-Politisches Magazin" : (z problematyki stosunku hamburskiego mieszczaństwa do rewolucyjnej Francji) Jerzy Dygdała s. 169-181
Opinie prasy polskiej o wydarzeniach w Macedonii w 1903 roku Sławomir Kalembka s. 183-201
Dzieje Rosji przełomu XIX-XX wieku (lata 1894-1917) w historiografii polskiej dwudziestolecia 1960-1980 Mieczysław Wojciechowski s. 203-223