Znaleziono 6 artykułów

Jarosław Poraziński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rzeczpospolita skonfederowana : uwagi o funkcjonowaniu państwa w dobie wielkiej wojny północnej (1702-1710) Jarosław Poraziński s. 55-61
Podatki i polityka : uwagi o projektach reform skarbowych w Rzeczypospolitej na początku XVIII w. Jarosław Poraziński s. 57-63
Oblężenie Torunia w 1703 r. : uwagi i refleksje w związku z 300 rocznicą Jarosław Poraziński s. 65-84
Opozycja antysaska w Rzeczypospolitej za Augusta II jako problem polityczny i ustrojowy Jarosław Poraziński s. 93-101
Opozycja wielkopolska na początku wojny północnej (1702-1703) Jarosław Poraziński s. 97-111
W kręgu ważkich problemów wciąż nieznanej epoki : (w związku z książką Jarosława Porazińskiego, „Epiphania Poloniae”. Orientacje i postawy polityczne szlachty polskiej w dobie wielkiej wojny północnej (1702–1710), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1999, s. 217) Jacek Nowicki Jarosław Poraziński (aut. dzieła rec.) s. 103-114