Znaleziono 27 artykułów

Andrzej Tomczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Andrzej Tomczak s. 3-5
Wstęp Andrzej Tomczak s. 3-6
Zakład Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1968-1988 Andrzej Tomczak s. 5-19
Kształcenie kandydatów do pracy w archiwach w pierwszych latach Polski Ludowej : działalność Adama Stebelskiego Andrzej Tomczak s. 7-28
Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii UMK w Toruniu w latach 1951-1971 Andrzej Tomczak s. 7-21
Kształtowanie się sieci archiwów państwowych w Polsce po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku i powstanie Archiwum Państwowego w Płocku Anna Maria Stogowska Andrzej Tomczak s. 7-12
Leonid Żytkowicz jako edytor źródeł Andrzej Tomczak s. 25-33
Operacja Łódzka w 1914 r. ze szczególnym uwzględnieniem walk w łęczyckiem Andrzej Tomczak s. 27-34
Plan okolicy Bramy Mariackiej w Malborku z 1650 r. Zenon Nowak Andrzej Tomczak s. 31-36
Armia Krajowa w rocznicę jej rozwiązania Andrzej Tomczak s. 32-35
Julian Janczak (1932-1995) Andrzej Tomczak s. 85-86
"Dzieje historiografii Prus Wschodnich i Zachodnich do 1920 roku : kierunki, ośrodki, najwybitniejsi przedstawiciele", pod red. Jerzego Serczyka i Andrzeja Tomczaka, Toruń 1989 : [recenzja] Gerard Labuda Jerzy Serczyk (aut. dzieła rec.) Andrzej Tomczak (aut. dzieła rec.) s. 121-122
Udział środowiska toruńskiego w powstaniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Andrzej Tomczak s. 137-152
"Źródła do dziejów Warszawy : rejestry podatkowe i taryfy nieruchomości 1510-1770", wyd. A. Berdecka [et al.], Warszawa 1963; indeksy: osobowy oprac. J. Rutkowska, R. Zdziarska; rzeczowo-topograficzny oprac. H. Szwankowska, Z. A. Wójcik, Warszawa 1966 : [recenzja] Andrzej Tomczak Anna Berdecka (aut. dzieła rec.) J. Rutkowska (aut. dzieła rec.) Hanna Szwankowska (aut. dzieła rec.) Z. A. Wójcik (aut. dzieła rec.) R. Zdziarska (aut. dzieła rec.) s. 141-145
Archiwum Pomorskie Armii Krajowej w Toruniu Andrzej Tomczak s. 165-170
Źródła kartograficzne do dziejów Torunia z przełomu XVIII i XIX wieku Andrzej Tomczak s. 175-198
"Ludwik Kolankowski 1882-1982", pod red. Andrzeja Tomczaka, Toruń 1983 : [recenzja] Krzysztof A. Kuczyński Andrzej Tomczak (aut. dzieła rec.) s. 178-180
Jeszcze o "zapomnianym widoku Torunia z końca XVI wieku" Andrzej Tomczak s. 205-214
Profesor Leonid Żytkowicz jako wydawca źródeł (Toruń 3 XII 1999) Andrzej Tomczak s. 251-252
Tadeusz Manteuffel jako archiwista Andrzej Tomczak s. 319-327
"Zarys dziejów archiwów polskich", cz. 1, "Do wybuchu I wojny światowej", Andrzej Tomczak, Toruń 1974 : [recenzja] Hieronim E. Wyczawski Andrzej Tomczak (aut. dzieła rec.) s. 344-351
"Archiwum Ziem Pruskich. Studium achiwoznawcze", Irena Janosz-Biskupowa, "Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu" R. 77, 1972, z. 3 [recenzja] Andrzej Tomczak Irena Janosz-Biskupowa (aut. dzieła rec.) s. 383-384
Z prehistorii Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Andrzej Tomczak s. 461-477
"Katalog dawnych map wielkoskalowych Krakowa z XVI-XIX wieku", Warszawa 1981 : [recenzja] Andrzej Tomczak s. 491-493
"Walenty Dembiński, kanclerz egzekucji (ok. 1504-1584)", Andrzej Tomczak, Toruń 1963 : [recenzja] Stanisław Grzybowski Andrzej Tomczak (aut. dzieła rec.) s. 510-513
"Historyja prawdziwa o przygodzie żałosnej książęcia finlandzkiego Jana i królewny polskiej Katarzyny", Marcin Kromer, oprac. Janusz Małłek, Olsztyn 1974 : [recenzja] Andrzej Tomczak Marcin Kromer (aut. dzieła rec.) Janusz Małłek (aut. dzieła rec.) s. 538-539
"Polska - Francja. Dziesięć wieków związków politycznych, kulturalnych i gospodarczych", red. Andrzej Tomczak, Warszawa 1983 : [recenzja] Andrzej Szwarc Andrzej Tomczak (aut. dzieła rec.) s. 822-823