Tytuł Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja : kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej
ISSN 1505-8808
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja : kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej
2010, Numer 4 (52)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uczenie się dorosłych z perspektywy historycznej : dorośli studenci w szwedzkich uniwersytetach Agnieszka Bron s. 7-19
Demokracja - władza ludu czy zarządzanie masami? : współczesna rzeczywistość społeczna i polityczna w oczach polskich nauczycieli Karolina Starego s. 21-43
Krytyczna Analiza Dyskursu i jej zastosowanie na gruncie pedagogiki porównawczej Celina Czech s. 45-53
Ze zdarzeniami krytycznymi w tle : namysł nad refleksją w zawodzie nauczyciela Joanna Szymczak s. 55-74
Trajektoria autobiografii badacza Luba Jakubowska-Malicka s. 77-84
"Polityki dyskursu" - całożyciowe uczenie się jako postmodernistyczna gra o władzę? : (na przykładzie sytuacji w Niemczech) Peter Alheit Adrianna Nizińska (tłum.) s. 87-97
XXIV Letnia Szkoła Młodych Pedagogów, "Orientacje jakościowe w badaniach pedagogicznych". Ustroń, 13-18 września 2010 r. Magdalena Czubak-Koch s. 101-104
"Adult Learning in Europe - understanding diverse meanings and contexts", Międzynarodowa konferencja naukowa ; 6. Kongres "European Society for Research on the Education of Adults", Uniwersytet w Linköping, Szwecja, 23–26 września 2010 r. Ewa Kurantowicz s. 105-107
"Neoliberalne uwikłania edukacji", Eugenia Potulicka, Joanna Rutkowiak, Kraków 2010 : [recenzja] Bożena Tołwińska Eugenia Potulicka (aut. dzieła rec.) Joanna Rutkowiak (aut. dzieła rec.) s. 115-117