Tytuł Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja : kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej
ISSN 1505-8808
Wydawca Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja : kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej
2012, Numer 4 (60)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przeszłość jako przyszłość nauk społecznych i pedagogicznych Thomas S. Popkewitz Marcin Starnawski (tłum.) s. 7-27
Metodologia badań społecznych - ortodoksja i refleksyjność Mieczysław Malewski s. 29-46
"Coming out" - nieprzemilczanie własnej egzystencji Lucyna Kopciewicz Marcin Welenc s. 47-58
Ontologiczne i aksjologiczne kryteria organizowania pomocy osobom z niepełnosprawnością w filozofii Jürgena Habermasa Krzysztof Pezdek s. 59-71
Epifania i doświadczenie krystalizujące w biografii twórczej - próba zarysowania pola badawczego Krzysztof J. Szmidt s. 73-86
Heterotopia domu dziecka, czyli o miejscu bez miejsca Monika Kurzynoga s. 87-95
Dlaczego jemy? : uwarunkowania stosunku do jedzenia w cyklu życia na podstawie analizy wyników wstępnego sondażu Dorota Mroczkowska Beata Ziółkowska s. 99-112
Uspołecznianie studentów - uspołecznianie uniwersytetów : szkoły wyższe jako instytucjonalne środowiska edukacyjne Adrianna Nizińska s. 115-126
Idea niemieckiego uniwersytetu : mit Humboldta? Paulina Sosnowska s. 127-142
XIV Letnia Szkoła Młodych Andragogów i Poradoznawców. Zielona Góra, 21.05-24.05.2012 r. Joanna Łaszyn s. 145-149
"Trajektorie uczenia się w instytucjach kształcenia ustawicznego", Ewa Kurantowicz, Adrianna Nizińska, Wrocław 2012 : [recenzja] Hanna Solarczyk-Szwec Ewa Kurantowicz (aut. dzieła rec.) Adrianna Nizińska (aut. dzieła rec.) s. 153-157