Tytuł Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja : kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej
ISSN 1505-8808
Wydawca Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja : kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej
2012, Numer 3 (59)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ile "techne", ile "praxis"? : w poszukiwaniu koncepcji praktyki jako elementu kształcenia nauczycielskiego profesjonalizmu Maria Czerepaniak-Walczak s. 7-22
Kształcenie nauczycieli jako wyzwanie dla uniwersytetu Jarosław Krajka Małgorzata Latoch-Zielińska Iwona Morawska s. 23-34
Nuda w szkole - między alienacją a emancypacją Piotr Stańczyk s. 35-56
Szkolny dzwonek - atrybut uczniowskiej codzienności Wiesława Martyniuk s. 57-73
Skala ustosunkowania się do przypadkowości zdarzeń - konstrukcja i właściwości psychometryczne narzędzia Ewa Sarzyńska-Mazurek s. 77-92
Sprawność fizyczna dzieci 6- i 7-letnich i jej uwarunkowania środowiskowe Elżbieta Cieśla s. 93-110
Rola czynników afektywnych w procesie nauki języka obcego przez osoby w wieku senioralnym Monika Grotek Grażyna Kiliańska-Przybyło s. 111-124
Transformatywny potencjał uczenia się w sytuacjach kryzysowych Peter Jarvis Adrianna Nizińska (tłum.) s. 127-135
Współczesne społeczeństwo polskie przez pryzmat międzypokoleniowego dziedziczenia Ryszard Borowicz s. 137-146
"Transdyscyplinarne Seminarium Badań Jakościowych". Kazimierz Dolny, 4-6.06.2012 r. Alicja Korzeniecka-Bondar s. 149-152
"Etyczne aspekty egzaminów szkolnych", Maria Groenwald, Gdańsk 2011 : [recenzja] Grażyna Szyling Maria Groenwald (aut. dzieła rec.) s. 155-164