Tytuł Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja : kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej
ISSN 1505-8808
Wydawca Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja : kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej
2010, Numer 2 (50)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 1
"Teraźniejszość Człowiek Edukacja : kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej" : spis publikacji. s. 1-40
O poradnictwie społeczeństwa sieci Alicja Kargulowa s. 7-22
O samorealizacji w epoce "instant" Jarosław Marzec s. 23-34
Pogranicze jako artefakt (homogenicznego) centrum : kontekst geopolityczny, ekonomiczno-kulturowy i symboliczny Adela Kożyczkowska s. 35-55
"Edutainment" jako metoda edukacji przyszłości (teraźniejszości) Małgorzata Skibińska s. 57-64
Uczniowskie metafory szkoły Wiesława Martyniuk s. 67-78
Demokratyczna szkoła z perspektywy toruńskich gimnazjalistów - definicje, oceny, postulaty Violetta Kopińska s. 79-96
Hierarchia w pracy zawodowej - kulturowe i psychologiczne aspekty relacji między przełożonym i podwładnym Anna Cieślik Barbara Zimoń-Dubowik s. 97-110
Godność w interakcjach edukacyjnych Małgorzata Kunicka s. 113-123
Konstruktywizm w poradnictwie dla dorosłych : refleksje po spotkaniu z profesorem Spyrosem Kriwasem w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Joanna Kłodkowska s. 127-131
"Filozofia nauczania wychowującego J. F. Herbarta", Andrzej Murzyn, Kraków 2010 : [recenzja] Dariusz Stępkowski Andrzej Murzyn (aut. dzieła rec.) s. 135-141