Tytuł Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja : kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej
ISSN 1505-8808
Wydawca Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja : kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej
2009, Numer 4 (48)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Całożyciowe uczenie się i kapitał społeczny Peter Alheit Adrianna Nizińska (tłum.) s. 7-23
Społeczne konstrukcje sukcesu w różnych fazach kapitalizmu Dobrochna Hildebrandt-Wypych s. 25-41
Rodzaj czy płeć kulturowa? : "gender" w polskich naukach społecznych Justyna Spychalska-Stasiak s. 43-56
Amerykańskie "Women's Studies" i zmiany w uniwersytecie Lucyna Kopciewicz s. 57-68
    Zacytuj
  • Udostępnij
Recepcja teorii "queer" a tekstualizacja odmieńców w pedagogice Piotr Skuza s. 69-86
Kultura ekspercka w mediach Przemysław Nosal s. 89-103
Współcześni studenci jako stratedzy własnej kariery zawodowej : (w świetle teorii gier i kredencjalizmu) Marta Opiłowska s. 107-126
Cynizm i donkiszoteria : etyczne konteksty masowego kształcenia w szkole wyższej Piotr Zamojski s. 129-139
Wystawa "Orbis pictus. Świat malowany Jana Amosa Komeńskiego", Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 17 grudnia 2008 r. - 15 stycznia 2009 r. Dariusz Stępkowski s. 143-146
"Paradoxy výchovy", Radim Palouš, Praha 2009 : [recenzja] Bogusław Śliwerski Radim Palouš (aut. dzieła rec.) s. 149-154
"Tutoring w szkole. Między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej", red. M. Budzyński, J. Traczyński, P. Czekierda, Z. Zalewski, A. Zembrzuska, Wrocław 2009 : [recenzja] Mirosława Nowak-Dziemianowicz M. Budzyński (aut. dzieła rec.) P. Czekierda (aut. dzieła rec.) J. Traczyński (aut. dzieła rec.) Z. Zalewski (aut. dzieła rec.) Agnieszka Zembrzuska (aut. dzieła rec.) s. 155-159