Tytuł Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja : kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej
ISSN 1505-8808
Wydawca Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja : kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej
2011, Numer 1 (53)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uczenie się i uznanie : doświadczenia studentów i badaczy w projekcie RANLHE Fergal Finnegan Ted Fleming Ewa Kurantowicz Adrianna Nizińska s. 7-19
Uprzedmiotowione i "obrandowane" : dzieci w kulturze towarów Radosław Kossakowski s. 21-35
Odporność psychiczna dzieci i młodzieży - wyzwanie dla współczesnej edukacji Iwona Grzegorzewska s. 37-51
Kreatywne wykonania kognitywne dzieci bilingwalnych na etapie edukacji wczesnoszkolnej Grażyna Lewicka s. 53-61
Kształcenie i rozwijanie umiejętności korzystania z informacji w szkole wyższej Teresa Neckar-Ilnicka s. 63-77
Społeczne konstrukcje sukcesu życiowego wśród młodzieży niemieckiej Dobrochna Hildebrandt-Wypych s. 81-95
"Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń", Dorota Klus-Stańska, Warszawa 2010 : [recenzja] Jolanta Kruk Dorota Klus-Stańska (aut. dzieła rec.) s. 99-105