Tytuł Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja : kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej
ISSN 1505-8808
Wydawca Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja : kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej
2012, Numer 1 (57)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badania w działaniu i zaangażowana antropologia edukacyjna Hana Červinková s. 7-18
Katecheza szkolna - między demokracją a teologią zstępującą Małgorzata Cackowska Piotr Stańczyk s. 19-38
Emocje w procesie uczenia się i nauczania Iwona Grzegorzewska s. 39-48
Patografia jako zjawisko kulturowe i jako narzędzie nadawania znaczeń chorobie przez współczesnych pacjentów Edyta Zierkiewicz s. 49-61
AIDS w języku : marginalizacja i dyskurs epidemii jako mechanizmy stygmatyzacji osób HIV-pozytywnych w mediach Marcela Kościańczuk s. 63-73
Aksjologiczne uwarunkowania postaw wobec wolności ekonomicznej oraz interwencjonizmu państwa w sferze gospodarczej i socjalnej Mirosława Czerniawska s. 77-91
Shifting professional identities and perspectives : negotiating learning transitions from the field of public health Lois Meyer s. 93-110
Przystosowanie czy rozwój? : pytanie o jakość i cel edukacji w szkole wyższej Mirosława Nowak-Dziemianowicz s. 113-128
Międzynarodowa konferencja "Vocational Designing and Career Counseling : Challenges and New Horizons". Padwa (Włochy), 12-14 września 2011 r. Marcin Szumigraj s. 131-136
"Introducing gender into academia - (in)visible act", Międzynarodowa konferencja ESREA, Network on Gender and Adult Learning, Montpellier (Francja), 9-11 czerwca 2011 r. Joanna Ostrouch-Kamińska s. 137-145
"Nauczycielskie poniżanie. Szkolna przemoc wobec dziewcząt", Lucyna Kopciewicz, Warszawa 2011 : [recenzja] Wojciech Siegień Lucyna Kopciewicz (aut. dzieła rec.) s. 149-156