Tytuł Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja : kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej
ISSN 1505-8808
Wydawca Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja : kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej
2012, Numer 2 (58)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Globalizacja, wiedza i uczenie się przez całe życie Peter Jarvis Adrianna Nizińska (tłum.) s. 7-21
Rynek w edukacji amerykańskiej jako teoria oraz ideologia Eugenia Potulicka s. 23-36
"Ludzie-truskawki" i "niepomagalni" : wizerunek biednych w dyskursie prasowym tygodnika "Polityka" Karolina Starego s. 37-62
Szkolna przemoc wobec dziewcząt : przypadek francuskich muzułmanek Lucyna Kopciewicz s. 63-76
Udzielanie pomocy w poradnictwie międzykulturowym przy wykorzystaniu metody "Mapowania Przestrzeni Życiowej" Aneta Słowik s. 77-96
Moralność, rozwój moralny, wychowanie moralne Maksymilian Chutorański s. 97-106
Świat społeczny w fotografii : propozycja warsztatów poświęconych strategiom badawczym z użyciem fotografii Joanna Golonka Martyna Pryszmont s. 109-119
Orientacja na wartości indywidualistyczne vs. kolektywistyczne jako podstawa wyjaśniania zachowań kooperacyjnych Jarosław Bąbka s. 121-138
Etos studencki w kodeksach i życiu codziennym Marcelina Smużewska s. 141-155
Globalne starzenie się oraz potrzeby społeczne, kulturalne i edukacyjne ludzi starych : wyzwanie dla uniwersytetów trzeciego wieku Adam A. Zych s. 157-164
XXV (Jubileuszowa) Letnia Szkoła Młodych Pedagogów : Dążenie do mistrzostwa. Z doświadczeń warsztatu naukowego dużych, średnich i małych badaczy, Kazimierz Dolny-Lublin 12-17.09.2011 r. Alicja Korzeniecka-Bondar s. 167-171
"Cztery i pół. Preliminaria - Liminaria - Varia", Zbigniew Kwieciński, Wrocław 2011 : [recenzja] Bogusław Śliwerski Zbigniew Kwieciński (aut. dzieła rec.) s. 175-177