Tytuł Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja : kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej
ISSN 1505-8808
Wydawca Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja : kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej
2009, Numer 3 (47)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pojęcie "dyskursu" w poststrukturalizmie : Derrida, Lacan, Foucault Lotar Rasiński s. 7-23
Idee Michela Foucault w badaniach nad edukacją dorosłych i całożyciowym uczeniem się : (na podstawie analizy czterech czasopism naukowych) Andreas Fejes Tomasz Zarębski (tłum.) s. 25-47
Specyfika polskich badań autobiograficznych : geneza i rozwój do lat 70. XX w. Ewa Kos s. 49-67
"Batalia o CPE" w kontekście kryzysu szkolnictwa wyższego we Francji Rafał Kruszka s. 69-83
Uniwersytet, kobiety i władza : o obecności kobiet w okolicach szczytu akademickich hierarchii Lucyna Kopciewicz Karolina Rzepecka s. 87-104
Nie mów, że jesteś bogaty : o tym, dlaczego zamożność polityka może wpływać na jego poparcie przez wyborców Alicja Osio Piotr Sorokowski s. 105-115
Edukacyjne przestrzenie dialogu polsko-żydowskiego Joanna Cukras-Stelągowska s. 117-126
Zdolność posługiwania się teorią umysłu a poziom sprawności językowej u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej Daria Jodzis s. 127-141
Przestrzeń i edukacja : podróż edukacyjna jako rytuał przejścia Joanna Hajduczenia s. 145-158
V Sympozjum "International Herbart Association" (Międzynarodowe Towarzystwo Herbarta) : "Herbarts Ästhetik" (Estetyka Herbarta), Eichstätt (Niemcy), 9-11 marca 2009 r. Dariusz Stępkowski s. 161-165
XI Letnia Szkoła Młodych Andragogów : Uniwersytet Zielonogórski i Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, 19-21 maja 2009 r. Paweł Rudnicki s. 167-170
"Ku demokracji w sferze publicznej i dyskursie edukacyjnym. Polskie Towarzystwo Pedagogiczne wobec zmiany społecznej", red. Ewa Rodziewicz, Gdańsk 2008 : [recenzja] Piotr Kowzan Ewa Rodziewicz (aut. dzieła rec.) s. 173-177
"Kształtowanie umiejętności zawodowych w seminariach nauczycielskich Drugiej Rzeczypospolitej", Ryszarda Cierzniewska, Toruń 2009 : [recenzja] Mirosława Nowak-Dziemianowicz Ryszarda Cierzniewska (aut. dzieła rec.) s. 179-183