Tytuł Literaturoznawstwo : historia, teoria, metodologia, krytyka
ISSN 1897-340X
Wydawca Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Literaturoznawstwo : historia, teoria, metodologia, krytyka
2010, Tom 1 (4)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Świadomość przyrodnicza Adama Mickiewicza Wiesław Przybyła s. 209, 5-16
Dom rodzinny Gabrieli z Güntherów Puzyniny Maria Berkan-Jabłońska s. 17-26, 209
Konopnicka - pisarz profesjonalny Antoni Chojnacki s. 209, 27-45
Witold Noskowski - dziennikarz o młodopolskim rodowodzie : zarys biograficzny, część II Jerzy Konieczny s. 210, 47-63
"Za drugą, trzecią skonów metą" : Baczyński czyta Norwida Przemysław Dakowicz s. 210, 65-108
Metamorfozy róży : Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przypowieść o historii Magdalena Rabizo-Birek s. 109-130, 210
Przestrzeń sacrum - przestrzeń profanum w prozie Ernsta Wiecherta Dariusz Bawoł s. 131-155, 210
Życie poobozowe : "Missa sine nomine" Ernsta Wiecherta Arkadiusz Morawiec s. 157-166, 210-211
Poznanie - etyczność - wartości : (o trzech dyskursach historycznoliterackich nowoczesności) Robert Mielhorski s. 167-194, 211
Współczesne gry z epopeją : (o poematach Tomasza Różyckiego i Wojciecha Wencla) Wojciech Kudyba s. 195-204, 211
"Czytanie przyszłości. Polska fantastyka naukowa dla młodego odbiorcy", Maciej Wróblewski, Toruń 2008 : [recenzja] Stanisław Frycie Maciej Wróblewski (aut. dzieła rec.) s. 205-208
Noty o autorach s. 213-215