Tytuł Literaturoznawstwo : historia, teoria, metodologia, krytyka
ISSN 1897-340X
Wydawca Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Literaturoznawstwo : historia, teoria, metodologia, krytyka
2008, Tom 1 (2)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 5
"Sławianie, my lubim sielanki" : Franciszek Karpiński w świetle sądów krytycznych Piotra Chmielowskiego Ida Sadowska s. 239, 7-17
Na papierze i w kopercie : (o pozajęzykowym wymiarze listu w prozie Elizy Orzeszkowej) Anna Chomicz s. 19-39, 239
Okolice geniuszu : rzecz o "Studiach i wrażeniach" Antoniego Langego Paweł Wojciechowski s. 239, 41-57
Lwów w "Kaśce Kariatydzie" Gabrieli Zapolskiej Dawid Maria Osiński s. 240, 59-76
Kornel Makuszyński jako recenzent teatralny "Słowa Polskiego" (1905-1909) Olga Ciwkacz Artur Tomczak (tłum.) s. 240, 77-92
Wpływ rewolucji 1905-1907 na kształt i profil lwowskiego "Promienia" Ewelina Lesisz s. 240, 93-106
Od katharsis do apokalipsy : szlachetna jednostka i wielka idea wobec rewolucji w "Duchach" Aleksandra Świętochowskiego Joanna Jasińska s. 107-128, 240
Motyw "długich, nocnych rodaków rozmów" w twórczości Wyspiańskiego, Żeromskiego i Berenta Magdalena Sadlik s. 129-138, 240-241
Pisarz zanurzony w historię : Gustaw Daniłowski wobec idei niepodległości Grażyna Legutko s. 139-149, 241
Poeta i poezja w świecie Leśmiana : (kilka przybliżeń) Sylwia K. Jurkowska s. 151-163, 241
Poetyka ciszy - "muzyczna" proza Franza Kafki Anna Szlagowska s. 165-171, 241
Między polityką a psychoanalizą i soteriologią : o kilku polskich spojrzeniach na XX-wieczny Berlin Monika Bednarczuk s. 173-192, 241
Tożsamość, rodzina, szkoła : obrazy PRL-u w prozie najnowszej Joanna Jagodzińska s. 193-219, 242
"Jakub Sobieski pamięci wielkiego kawalera Bartłomieja Nowodworskiego...", Maria Barłowska, Szczecin 2006 : [recenzja] Krystyna Płachcińska Maria Barłowska (aut. dzieła rec.) s. 221-223
"Potrzeba z Szeremetem, hetmanem moskiewskim, i z Kozakami w roku Pańskim 1660 od Polaków wygrana", Samuel Leszczyński, oprac. Piotr Borek, Kraków 2006 : [recenzja] Piotr Pirecki Piotr Borek (aut. dzieła rec.) Samuel Leszczyński (aut. dzieła rec.) s. 225-227
"Poszukiwanie blasku : o poezji Adama Zagajewskiego", Anna Czabanowska-Wróbel, Kraków 2005 : [recenzja] Renata Jagodzińska Anna Czabanowska-Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 229-231
"Poetyka i pragmatyka >>Rozmów z...<<", Aleksander Główczewski, Toruń 2005 : [recenzja] Kazimierz Maciąg Aleksander Główczewski (aut. dzieła rec.) s. 233-235
"Słownik realizmu socjalistycznego", red. Zdzisław Łapiński, Wojciech Tomasik, Kraków 2004 : [recenzja] Renata Jagodzińska Wojciech Tomasik (aut. dzieła rec.) Zdzisław Łapiński (aut. dzieła rec.) s. 237
Noty o autorach s. 243-245