Tytuł Literaturoznawstwo : historia, teoria, metodologia, krytyka
ISSN 1897-340X
Wydawca Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Literaturoznawstwo : historia, teoria, metodologia, krytyka
2007, Tom 1 (1)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 5
Figura adresata w pierwszych rocznikach "Monitora” Teresa Kostkiewiczowa s. 251, 7-40
Poematy obsceniczne przypisywane Naruszewiczowi jako adaptacje wzorów obcych Barbara Wolska s. 251, 41-70
Wokół gatunku i terminu "komedia plebejska" Piotr Pirecki s. 251, 71-85
Florenckie dylematy : kilka uwag o okolicznościach publikacji "Poematu Piasta Dantyszka" Juliusza Słowackiego Mariusz Jochemczyk s. 251-252, 87-106
Wobec rewolucji 1905-1907 : szkic o lękach Elizy Orzeszkowej Adam Tyszka s. 107-115, 252
Wyspiański w krzywym zwierciadle satyry (1904-1914) Magdalena Sadlik s. 117-131, 252
Witold Noskowski - dziennikarz o młodopolskim rodowodzie : zarys biograficzny, cz. 1 Jerzy Konieczny s. 133-155, 252
W poszukiwaniu prawdy : doświadczenie łagrów Józefa Czapskiego Zbigniew Mańkowski s. 157-168, 252
Literatura pamięci : o pisarstwie Henryka Grynberga Sławomir Buryła s. 169-188, 252-253
"Przebisnu rówieśnik" : o cyklu "Zabawy chłopięce" Stanisława Grochowiaka Robert Mielhorski s. 189-205, 253
Potomkowie hrabiego Draculi - szkic do portretu : (o recepcji motywów wampirycznych we współczesnej literaturze) Adam Mazurkiewicz s. 207-226, 253
Metaforyzacja a semantyczna potencja wiersza wolnego Krzysztof Skibski s. 227-235, 253
"Holocaust. Problemy przedstawiania", Anna Ziębińska-Witek, Lublin 2005 : [recenzja] Arkadiusz Morawiec Anna Ziębińska-Witek (aut. dzieła rec.) s. 237-242
"Wiersze zebrane", Melchior Starzeński ; oprac. Elżbieta Aleksandrowska, Kraków-Warszawa 2004 : [recenzja] Monika Jung Elżbieta Aleksandrowska (aut. dzieła rec.) Melchior Starzeński (aut. dzieła rec.) s. 243-246
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "Polska proza i poezja po roku 1989 wobec tradycji" Maciej Wróblewski s. 247-249
Noty o autorach s. 255-256