Tytuł Literaturoznawstwo : historia, teoria, metodologia, krytyka
ISSN 1897-340X
Wydawca Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Literaturoznawstwo : historia, teoria, metodologia, krytyka
2009, Tom 1 (3)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zabawy ludowych wesołków w świetle wybranych zjawisk polskiej komedii plebejskiej XVI i XVII wieku Piotr Pirecki s. 257, 5-27
Echo jako forma dyskursu politycznego w poezji okolicznościowej XVI i XVII wieku : funkcje komunikacyjne gatunku Urszula Wich s. 257, 29-49
Biografistyka w "Nowych Atenach" ks. Benedykta Chmielowskiego Maria Wichowa s. 257-258, 51-69
Realizacje paremiograficznych zainteresowań Franciszka Zabłockiego w jego utworach lirycznych Marta Szymor s. 258, 71-84
Problemy edycji prozy Anny Mostowskiej Monika Urbańska s. 258, 85-95
Tendencyjność i dydaktyzm a prawda historyczna - wokół "Próżnego" Juliana Ursyna Niemcewicza Magdalena Wolak s. 258, 97-108
Orzeszkowa i wydawcy Antoni Chojnacki s. 109-121, 258
Konopnicka i socjaliści : rekonesans Adam Tyszka s. 123-131, 258-259
Polska literatura lagrowa : początek Arkadiusz Morawiec s. 133-157, 259
Powrót Norwida : o recepcji autora "Vade-mecum" w latach 1956-1958 Przemysław Dakowicz s. 159-187, 259
"Piękny egoizm pisania inaczej" : "Piotruś" Leo Lipskiego Renata Jagodzińska s. 189-200, 259
Graniczność jako wybór gatunkowy i światopoglądowy - poematy prozą Julii Hartwig Marta Flakowicz s. 201-215, 259
"Koniec Europy beze mnie to byłby mało uczciwy spektakl" : (poemat "Kaspar" Piotra Cielesza w perspektywie porównawczej Robert Mielhorski s. 217-240, 259-260
"Intermedium polskie XVI-XVIII wieku (teatry szkolne)", Małgorzata Mieszek, Kraków 2007 : [recenzja] Piotr Pirecki Małgorzata Mieszek (aut. dzieła rec.) s. 241-244
"Poezje zebrane", T. 1, Adam Stanisław Naruszewicz, wyd. Barbara Wolska, Warszawa 2005 : [recenzja] Zbigniew Goliński Adam Stanisław Naruszewicz (aut. dzieła rec.) Barbara Wolska (aut. dzieła rec.) s. 245-249
"Eklezjasta treściwie. Cztery przekłady polskie z doby oświecenia", Voltaire, oprac. Jacek Wójcicki, Kraków 2008 : [recenzja] Barbara Wolska Jacek Wójcicki (aut. dzieła rec.) s. 251-255
Noty o autorach s. 261-263