Znaleziono 18 artykułów

Arkadiusz Morawiec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tadeusza Różewicza wycieczka do muzeum (i biblioteki) Arkadiusz Morawiec s. 15-36
Specyficzna odmiana pisania o pisarstwie lagrowym Arkadiusz Morawiec s. 85-93
Ślicznotka Hauptsturmführera Mengelego : o krytycznej powieści Zyty Rudzkiej Arkadiusz Morawiec s. 87-99
Obecność śladów Arkadiusz Morawiec s. 98-110
Rozsądnie wyważone Arkadiusz Morawiec s. 103-107
    Zacytuj
  • Udostępnij
Realizm w służbie (nieosiągalnego) obiektywizmu : "Dymy nad Birkenau" Seweryny Szmaglewskiej Arkadiusz Morawiec s. 121-143
Polska literatura lagrowa : początek Arkadiusz Morawiec s. 133-157, 259
Życie poobozowe : "Missa sine nomine" Ernsta Wiecherta Arkadiusz Morawiec s. 157-166, 210-211
Pisarska podróż Ryszarda Krynickiego Arkadiusz Morawiec s. 164-177
Transgresja marginesu Arkadiusz Morawiec Maciej Świerkocki (aut. dzieła rec.) s. 194-201
"Poetyka opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego : autentyzm - dyskursywność - paraboliczność", Arkadiusz Morawiec, Kraków 2000 : [recenzja] Magdalena Rembowska-Płuciennik Arkadiusz Morawiec (aut. dzieła rec.) s. 196-208
"„Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego", Włodzimierz Bolecki, Kraków 2007, wyd. 3, zmien., rozszerz.; "Topika religijna w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego", Katarzyna Malinowska, Kraków 2006; "Drogi i „stacje wygnania” : podróże i powroty Gustawa Herlinga-Grudzińskiego", Feliks Tomaszewski, Gdańsk 2006 : [recenzja] Arkadiusz Morawiec Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) Katarzyna Malinowska (aut. dzieła rec.) Feliks Tomaszewski (aut. dzieła rec.) s. 234-241
"Holocaust. Problemy przedstawiania", Anna Ziębińska-Witek, Lublin 2005 : [recenzja] Arkadiusz Morawiec Anna Ziębińska-Witek (aut. dzieła rec.) s. 237-242
Polemika z recenzją książki "Poetyka opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego" Arkadiusz Morawiec s. 251-256
Deportacja z raju : o recepcji "Skrytek" Zofii Romanowiczowej Arkadiusz Morawiec s. 303-324
Potyczki teorii i zdrowego rozsądku Arkadiusz Morawiec Antoine Compagnon (aut. dzieła rec.) T. Stróżyński (aut. dzieła rec.) s. 314-319
[Szanowni Państwo, winien jestem wyjaśnienie...] Arkadiusz Morawiec s. 344-345
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zaklinanie zagłady : (o debiucie powieściowym Piotra Szewca) Arkadiusz Morawiec s. 415-432