Znaleziono 12 artykułów

Magdalena Rembowska-Płuciennik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nieznośna powaga bytu : o reprezentacjach pamięci i świadomości w cylku podolskim Włodzimierza Odojewskiego Magdalena Rembowska-Płuciennik s. 29-55
"[...] w samym środku swego bólu [...]" : o modelach doznawania cielesności w prozie Włodzimierza Odojewskiego Magdalena Rembowska-Płuciennik s. 58-68
Narracyjne modele intersubiektywności Magdalena Rembowska-Płuciennik s. 73-87
Malarska poetyka niewidzialnego Magdalena Rembowska-Płuciennik s. 95-100
    Zacytuj
  • Udostępnij
Lekcje anatomii : według Anny Wieczorkiewicz Magdalena Rembowska-Płuciennik s. 115-121
Wizualne efekty i afekty : obrazowanie mentalne a emocjonalne zaangażowanie czytelnika Magdalena Rembowska-Płuciennik s. 120-134
Czy naturalistycznie konceptualizowana kategoria intersubiektywności zredefiniuje podstawowe pojęcia poetyki? Bożena Witosz Magdalena Rembowska-Płuciennik (aut. dzieła rec.) s. 142-150
"Powieść nowoczesna i dylematy współczesnej nauki o literaturze", Przemysław Pietrzak, Warszawa 2007 : [recenzja] Magdalena Rembowska-Płuciennik Przemysław Pietrzak (aut. dzieła rec.) s. 195-201
"Poetyka opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego : autentyzm - dyskursywność - paraboliczność", Arkadiusz Morawiec, Kraków 2000 : [recenzja] Magdalena Rembowska-Płuciennik Arkadiusz Morawiec (aut. dzieła rec.) s. 196-208
Intersubiektywność i literatura Magdalena Rembowska-Płuciennik s. 215-227
    Zacytuj
  • Udostępnij
Literatura jako szkoła życia Paweł Rams Magdalena Rembowska-Płuciennik (aut. dzieła rec.) s. 251-256
"The New Woman and the Aesthetic Opening : Unlocking Gender in Twentieth-Century Texts", edited by Ebba Witt-Brattström, Stockholm 2004 : [recenzja] Magdalena Rembowska-Płuciennik Ebba Witt-Brattström (aut. dzieła rec.) s. 256-262