Znaleziono 10 artykułów

Maria Berkan-Jabłońska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dom rodzinny Gabrieli z Güntherów Puzyniny Maria Berkan-Jabłońska s. 17-26, 209
Dzierganie wierszy. Salonowe błahostki czy bunt poetki? – na marginesie trzech utworów Gabrieli Puzyniny (1815-1869) Maria Berkan-Jabłońska s. 53-66
Ku śmierci ze skazą „niegotowości”? : o kilku czytelniczych spojrzeniach na "Sérénité" Jarosława Iwaszkiewicza Maria Berkan-Jabłońska s. 70-84
Korespondencyjne spotkania Gabrieli z Güntherów Puzyniny i Katarzyny z Lipińskich Lewockiej Maria Berkan-Jabłońska s. 70-90
Kreacje kobiece w powieściach XIX-wiecznej literatki, Józefy ze Śmigielskich Dobieszewskiej Maria Berkan-Jabłońska s. 75-105
Juliusz Słowacki zilustrowany w 1909 roku Maria Berkan-Jabłońska s. 79-92
"Zapytaj Mickiewicza", Dorota Siwicka, Gdańsk 2007 : [recenzja] Maria Berkan-Jabłońska Dorota Siwicka (aut. dzieła rec.) s. 221-228
Na straży Teatru Niekonsekwencji : o kilku, nie tylko teatralnych, próbach czytania "Straży porządkowej" Maria Berkan-Jabłońska s. 280-291
Impresje „archiwisty”… Maria Berkan-Jabłońska s. 339-341
"Listy Adama Mickiewicza : lata 1817-1833", Grzegorz Szelwach, Nowy Jork 2006 : [recenzja] Maria Berkan-Jabłońska Grzegorz Szelwach (aut. dzieła rec.) s. 363-368