Tytuł Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej
ISSN 2082-7598
Wydawca Ośrodek Badań Filozoficznych
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej
2013, Tom 4, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stravinsky and Timean
    Zacytuj
  • Udostępnij
Preface = Przedmowa s. 319, 9
A Laboratory of Spring : introduction = Laboratorium wiosny : wprowadzenie Witold Wachowicz s. 13-14, 323-324
Landmarks in the Life of the Reconstructed "Sacre" Kenneth Archer Millicent Hodson s. 19-20
Seven Days from Several Months at the Mariinsky Kenneth Archer Millicent Hodson s. 21-40
From "The Firebird to The Rite of Spring": Meter and Alignment in Stravinsky’s Russian-Period Works Pieter van den Toorn s. 45-65
"They Never Dance": The Choreography of "Le Sacre du Printemps", 1913 Hanna Järvinen s. 69-108
Primitive Rituals, Contemporary Aftershocks: Evocations of the Orientalist ‘Other’ in four productions of "Le Sacre du printemps" Lucy Weir s. 111-143
Stravinsky and Time Helen Sills s. 147-171
Music and emotions = Muzyka a emocje Piotr Przybysz Ewa Bodal (tłum.) Nelly Strehlau (tłum.) s. 175-196, 327-349
Igor Stravinsky: The Poetics and Politics of Music Howard Gardner s. 199-241
Stravinsky and Others Timothy D. Taylor s. 245-265
Resisting "The Rite" Richard Taruskin s. 269-306
The Chosen One : An interview with Róża Puzynowska = Wybrana : Wywiad z Różą Puzynowską Róża Puzynowska Witold Wachowski s. 309-316, 365-372
Streszczenia tekstów anglojęzycznych s. 351-354
Wybrane najnowsze publikacje (w tym reedycje) poświęcone „Świętu wiosny”, Igorowi Strawińskiemu i Wacławowi Niżyńskiemu s. 357-361
Contributors to this issue s. 373-380