Tytuł Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej
ISSN 2082-7598
Wydawca Ośrodek Badań Filozoficznych
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej
2011, Tom [2], Numer T

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Why issue of translations? = Dlaczego tom przekładów? s. 11-14
Świadomość ciała i jej treść przestrzenna : "Fenomenologia cielesnej percepcji" J. Bermúdeza Przemysław Nowakowski s. 19-24
Fenomenologia cielesnej percepcji José Luis Bermúdez Przemysław Nowakowski (tłum.) s. 25-36
Dan Zahavi i aktualność fenomenologii : wprowadzenie Dawid Lubiszewski s. 39-40
Fenomenologia a projekt naturalizacji Dan Zahavi Robert Poczobut (tłum.) s. 41-57
Złożona jaźń : perspektywy empiryczne i teoretyczne Dan Zahavi Ewa Bodal (tłum.) Jacek Klimbej (tłum.) Nelly Strehlau (tłum.) Ewa Witkowska (tłum.) s. 59-75
Żywy i jasny umysł... : o Evanie Thompsonie Przemysław Nowakowski s. 79-81
Umysł w życiu : streszczenie "Mind in Life : Biology, Phenomenology, and the Sciences of Mind" Evan Thompson Jakub R. Matyja (tłum.) s. 83-95
W ciągłym ruchu... : o Maxine Sheets-Johnstone Przemysław Nowakowski s. 99-100
Pamięć kinestetyczna Maxine Sheets-Johnstone Paweł Schreiber (tłum.) s. 101-124
Hershberg, Efroni i przestrzenie poznawcze : wprowadzenie Jacek S. Podgórski s. 127
Układ odpornościowy a inne systemy poznawcze Sol Efroni Uri Hershberg Ewa Bodal (tłum.) Nelly Strehlau (tłum.) s. 129-145
Wnosząc element społeczny do sfery fizyki mózgu : recenzja książki "The Self-Organizing Social Mind" Adam Tuszyński John Bolender (aut. dzieła rec.) Paulina Matysiak (tłum.) s. 149-152
Umysł (od mózgu) uwolniony : recenzja książki "Res cogitans extensa. A Philosophical Defense of the Extended Mind Thesis" Dawid Lubiszewski Georg Theiner (aut. dzieła rec.) s. 153-155
Język w siedmiu odsłonach : recenzja książki "Odsłonić tajemnicę znaczenia. Eseje z filozofii języka" Natalia Żochowska Aleksandra Derra (aut. dzieła rec.) s. 157-160
Wypić albo przepłynąć : recenzja książki "Wszystko otwarte na nowo. Teoria Aktora-Sieci i filozofia kultury " Witold Wachowski Krzysztof Abriszewski (aut. dzieła rec.) s. 161-167
Introduction = Wprowadzenie Jan Iwańczyk Witold Wachowski s. 173, 179
Introduction = Wprowadzenie Jan Iwańczyk Witold Wachowski s. 191, 197
Interview with Shiny Beats = Wywiad z Shiny Beats Witold Wachowski Joanna Kucharska (tłum.) s. 193-196, 199-201
Introduction = Wprowadzenie Anna Dudek Monika Włudzik (tłum.) s. 205-206, 235-236
Mytho-poetical thought as described by Ernst Cassirer and Lucian Blaga : a comparative approach applied to works of poetry = Myśl mitopoezjotwórcza w ujęciu Ernsta Cassirera i Luciana Blagi : praca porównawcza na podstawie tekstów poetyckich Emilia Ivancu Katarzyna Idec (tłum.) Agnieszka Lewandowska (tłum.) Natalia Sarbinowska (tłum.) s. 207-234, 237-264