Tytuł Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej
ISSN 2082-7598
Wydawca Ośrodek Badań Filozoficznych
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej
2013, Tom 4, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Preface = Przedmowa s. 11, 229
Writing in Mind : Introduction = Pisanie w umyśle : Wprowadzenie Georg Theiner Ewa Bodal (tłum.) s. 15-29, 233-249
Robert K. Logan = Robert K. Logan s. 265, 30
Language and Media as Extensions of the Mind : An Interview with Robert Logan = Język i media jako przedłużenia umysłu : Wywiad z Robertem K. Loganem (RL) Robert K. Logan Marcin Trybulec Monika Włudzik (tłum.) s. 250-264, 31-44
McLuhan Extended and the Extended Mind Thesis (EMT) = McLuhan przedłużony i Teza Umysłu Rozszerzonego (EMT) Robert Logan Ewa Bodal (tłum.) s. 266-280, 45-58
Fringe Mind Strategies Jan Sleutels s. 59-80
How the “Extended Mind” Thesis Helps to Solve a Fundamental Dilemmaof Literacy Theory Marcin Trybulec s. 81-96
On Goody, his critics, and beyond: Social metaphysics for literacy studies Manuela Ungureanu s. 97-123
Embodied Cognition and the Magical Future of Interaction Design = Poznanie ucieleśnione i magiczna przyszłość projektowania interakcji David Kirsh Łukasz Afeltowicz (tłum.) s. 124-166, 281-331
How to think the unthinkable = Jak myśleć o tym, co nie do pomyślenia Łukasz Afeltowicz s. 167-168, 332-337
Ontological imagination: transcending methodological solipsism and the promise of interdisciplinary studies = Wyobraźnia ontologiczna – przekraczanie metodologicznego solipsyzmu a obietnica badań interdyscyplinarnych Andrzej W. Nowak s. 169-193, 338-362
Manifesto for the New Humanities: A Review of Digital_Humanities Nikolaus Fogle Anne Burdick (aut. dzieła rec.) Johanna Drucker (aut. dzieła rec.) Peter Lunenfeld (aut. dzieła rec.) Todd Presner (aut. dzieła rec.) Jeffrey Schnapp (aut. dzieła rec.) s. 197-212
AnthropoTechne Art : Interview with Agnieszka Jelewska = Sztuka antropotechniczna Wywiad z Agnieszką Jelewską Agnieszka Jelewska Witold Wachowski Monika Włudzik s. 215-220, 413-418
Contributors to this issue = Autorzy tego numeru s. 223-225, 421-423
Z drugiej strony... O duchowości i uczciwości intelektualnej według Thomasa Metzingera Przemysław Nowakowski s. 365-367
Duchowość a uczciwość intelektualna : Esej Tomasz Metzinger Przemysław Nowakowski (tłum.) s. 368-402
Poza laboratorium zmysłów Recenzja książki Sensorium : Eseje o sztuce i technologii Monika Włudzik Agnieszk Jelewska (aut. dzieła rec.) s. 405-410