Tytuł Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej
ISSN 2082-7598
Wydawca Ośrodek Badań Filozoficznych
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej
2013, Tom 4, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa = Preface s. 10-11, 310-311
Posłuszne klucze, chodliwe aparaty Łukasz Afeltowicz Witold Wachowski s. 13-16
Technologia jako utrwalone społeczeństwo Bruno Latour s. 17-48
Owocne spotkanie nauk kognitywnych (CS) ze studiami nad nauką i technologią (STS) = A fruitful encounter between Cognitive Science and Science & Technology Studies Aleksandra Derra s. 313-316, 50-53
(Post)konstruktywizm na temat technonauki = (Post)constructivism on Technoscience Ewa Bińczyk s. 317-338, 54-75
A-socjo-logia choroby : studium kontrowersji wokół etiologii, diagnozy i terapii ADHD = A-socio-logy of psychiatric disorder : a study of controversies surrounding etiology, diagnosis and therapy of ADHD Łukasz Afeltowicz Michał Wróblewski s. 339-379, 77-117
Przewodnik, reportaż, poradnik : przegląd książki "Modele, artefakty, kolektywy. Praktyka badawcza w perspektywie współczesnych studiów nad nauką" Maciej Frąckowiak Łukasz Afeltowicz (aut. dzieła rec.) s. 119-129
Jak uspołecznić robota : wprowadzenie = When a robot is social : author's introduction Morana Alač Łukasz Afeltowicz (tłum.) s. 131-132, 380-381
Jak uspołecznić robota : organizacja przestrzenna i multimodalne interakcje semiotyczne w laboratorium robotyki społecznej Morana Alač Javier Movellan Fumihide Tanaka Łukasz Afeltowicz (tłum.) s. 133-177, 382
Stara dobra etnografia laboratorium : przegląd książki "Handling Digital Brains. A Laboratory Study of Multimodal Semiotic Interaction in the Age of Computers" = Good old-fashioned ethnography of laboratory. An overview of "Handling Digital Brains. A Laboratory Study of Multimodal Semiotic Interaction in the Age of Computers" Łukasz Afeltowicz Morana Alač (aut. dzieła rec.) s. 178-190, 383-394
Wolff-Michael Roth Witold Wachowski s. 192-194, 395-397
Od przetwarzania informacji do pełni człowieka = From information processing to the whole person Wolff-Michael Roth Łukasz Afeltowicz (tłum.) s. 195-214, 398-415
Evelyn Fox Keller Monika Włudzik s. 216
Czas wykraczania poza gen Evelyn Fox Keller Aleksandra Derra (tłum.) s. 217-232
Zagubieni w sobie... : badając świadomość z Natalie Depraz Przemysław Nowakowski s. 235-242
"Utrata" znaczenia : kilka kroków ku "pierwszoosobowej" praktyce fenomenologicznej Natalie Depraz Przemysław Nowakowski (tłum.) s. 243-270
Z przewodnikiem po drogach filozofii umysłu : recenzja książki: "Przewodnik po filozofii umysłu" Witold Płotka Marcin Miłkowski (aut. dzieła rec.) Robert Poczobut (aut. dzieła rec.) s. 273-285
Natura umysłu (czy na pewno się ukrywa?) : recenzja numeru 1/2012 czasopisma "Via Mentis" Agnieszka Sroka s. 286-291
Do rzeczy - antydyscyplinarnie : recenzja "Stanu Rzeczy" i refleksje recenzentów Błażej Brzostek Witold Wachowski s. 292-300
Rzeźbiąc w błękicie : wywiad z Anną Brudzińską Anna Brudzińska Przemysław Staroń s. 302-308
The model of counterpoint improvisation and the methods of improvisation in popular music Adam Fulara Ewa Bodal (tłum.) Adam Fulara (tłum.) s. 417-454
Authors of the issue = Autorzy tego numeru. s. 455-460