Tytuł Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej
ISSN 2082-7598
Wydawca Ośrodek Badań Filozoficznych
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej
2010, Tom [1], Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie do polskiej wersji numeru = Preface to English version of the issue Jakub Matyja (tłum.) s. 11-18
Wprowadzenie = The introduction Witold Wachowski Anna Karczmarczyk (tłum.) s. 21-29
Neurofenomenologia: metodologiczne lekarstwo na trudny problem Francisco Varela Robert Poczobut (tłum.) s. 31-75
Przerysować mapę i przestawić czas : fenomenologia i nauki kognitywne Shaun Gallagher Francisco Varela Beata Stawarska (tłum.) s. 77-123
Spontaniczność świadomości : analiza neurofenomenologiczna Robert Hanna Evan Thompson Robert Poczobut (tłum.) s. 125-165
Neurofenomenologia: zaproszenie do dyskusji = Neurophenomenology : an invitation to discussion Paweł Gładziejewski s. 167-189
Wprowadzenie = The introduction Przemysław Nowakowski Anna Karczmarczyk (tłum.) s. 193-197
"Emulujący wywiad"… z Rickiem Grushem = "The Emulating Interview"… with Rick Grush Przemysław Nowakowski Jakub Matyja (tłum.) Piotr Momot (tłum.) s. 199-224
Fantom ciała jako cielesna samoświadomość Przemysław Nowakowski s. 225-249
Wprowadzenie = The introduction Anna Karczmarczyk s. 253-255
Złożoność wokół nas : część pierwsza : gra w chaos = Complexity is around us : part one : the chaos game Dawid Lubiszewski s. 257-271
Ja i inne rzeczy : wprowadzenie do badań nad buddyjską metaforyką jaźni z zastosowaniem Jäkelowskiego modelu aktywności umysłowej = Me and other things : an introduction to the study of the Buddhist metaphor of self with the application of Jäkel’s model of mental activity Witold Wachowski Anna Karczmarczyk (tłum.) s. 273-295
„Jak to jest” : czarna skrzynia Bałki a zalety i wady rozwiązania sensomotorycznego : wprowadzenie = “How it is” : Balka’s Black Box and the strengths and weaknesses of the sensorimotor solution : an Introduction Victoria Louise Stone Jakub Matyja (tłum.) Piotr Momot (tłum.) s. 297-316
Wprowadzenie = The introduction Tomasz Górny Witold Wachowski Krzysztof Ćwikliński (tłum.) s. 319-326
Niestymulująca tradycja : wpływ temperamentu na preferencje w sztuce = Non-stimulating tradition : the Effect of Temperament on Painting Art Preferences Natalia Frankowska Alicja Paracka Joanna Rządkowska s. 327-354
Bez możliwości poprawiania : wywiad z Krzysztofem Knittlem = Without possibility of correction : interview with Krzysztof Knittel Anna Karczmarczyk Piotr Momot Witold Wachowski Krzysztof Ćwikliński (tłum.) s. 355-375