Tytuł Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej
ISSN 2082-7598
Wydawca Ośrodek Badań Filozoficznych
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej
2011, Tom [2], Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dlaczego zmurszenie? : wprowadzenie do polskiej wersji numeru = Why mouldering? : preface to the English version of the issue Karolina Karmaza (tłum.) s. 13-19
Wprowadzenie = Introduction Victoria Stone Jakub Matyja (tłum.) s. 23-30
Poza nasze przewidywania : wywiad z Alva Noë = Out of our expectations : interview with Alva Noë Anna Karczmarczyk Przemysław Nowakowski Witold Wachowski Piotr Momot (tłum.) s. 31-57
Doświadczanie świata w czasie Alva Noë Piotr Momot (tłum.) Witold Wachowski (tłum.) s. 59-67
Wprowadzenie = Introduction Karolina Karmaza s. 71-77
Hume – cyber-Hume – Hume enaktywny : wywiad z Tomem Froese = Hume – cyber-Hume – enactive Hume : interview with Tom Froese Karolina Karmaza Przemysław Nowakowski Witold Wachowski Piotr Momot (tłum.) s. 79-94
Tchnąć nowe życie w kognitywistykę = Breathing new life into cognitive science Tom Froese Piotr Momot (tłum.) s. 95-129
Phantom body as bodily self-consciousness Przemysław Nowakowski Paweł Gładziejewski (tłum.) s. 133-149
Pogoda jako domena źródłowa wyrażeń metaforycznych oznaczających obecność lub brak problemów w języku angielskim = Weather as the source domain for metaphorical expressions Izabela Żółnowska Monika Włudzik (tłum.) s. 151-179
Recenzja książki "Moral Machines. Teaching Robots Right from Wrong" = Book review: "Moral Machines. Teaching Robots Right from Wrong" Dawid Lubiszewski Colin Allen (aut. dzieła rec.) Wendell Wallach (aut. dzieła rec.) Ewa Bodal (tłum.) s. 183-189
Ciało ożywiane muzyką : wprowadzenie = Music-animated body Jakub Ryszard Matyja s. 193-197, 205-209
Wywiad z Joelem Kruegerem = Interview with Joel Krueger Jakub Ryszard Matyja Witold Wachowski s. 199-204, 211-216
Żadnej ciszy, żadnego dźwięku = No silence, no sound Witold Wachowski Nelly Strehlau (tłum.) s. 217-218, 239-240
Wywiad z Mateuszem Walerianem = Interview with Mateusz Walerian Witold Wachowski Paulina Karbownik (tłum.) Aleksandra Kubicka (tłum.) s. 219-237, 241-258
Doświadczenie i eksperyment w sztuce Alva Noë Paweł Schreiber (tłum.) s. 259-275