Tytuł Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej
ISSN 2082-7598
Wydawca Ośrodek Badań Filozoficznych
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej
2011, Tom [2], Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Why artists? : preface to English version of the issue = Dlaczego artyści? : przedmowa do polskiej wersji numeru s. 11-14
Introduction = Wprowadzenie Jakub Ryszard Matyja s. 121-124, 17-20
What would the robots play? : interview with J. Kevin O’Regan = W co bawiłyby się roboty? : wywiad z J. Kevinem O’Reganem Włodzisław Duch Przemysław Nowakowski Witold Wachowski (tłum.) s. 125-131, 21-26
Introduction = Wprowadzenie Marcin Miłkowski Krzysztof Ćwikliński (tłum.) s. 135-140, 29-33
Comments on "The Emulating Interview... with Rick Grush" = Komentarze do „Emulującego wywiadu… z Rickiem Grushem” Aaron Sloman Paweł Gładziejewski (tłum.) s. 141-151, 35-44
Evolution : the Computer Systems Engineer Designing Minds = Ewolucja : inżynier systemów komputerowych projektujący umysły Aaron Sloman Ewa Bodal (tłum.) Nelly Strehlau (tłum.) s. 153-179, 45-69
Introduction = Wprowadzenie Aleksandra Derra s. 183-184, 73-75
Interview with Shaun Gallagher, Part I : from Varela to a different phenomenology = Od Vareli do innej fenomenologii : wywiad z Shaunem Gallagherem, część I Przemysław Nowakowski Jacek S. Podgórski Marek Prokopski Witold Wachowski Janusz Guzowski (tłum.) s. 185-192, 77-84
Comments on “Hermeneutics and the Cognitive Sciences” = Komentarze do tekstu: „Hermeneutyka i nauki kognitywne” Andrzej Kapusta Marek Pokropski Joanna Kucharska (tłum.) Nelly Strehlau (tłum.) s. 193-196, 85-88
Hermeneutyka i nauki kognitywne Shaun Gallagher s. 197-212, 89
Superweniencja : pytanie o trywialność Błażej Brzostek s. 215-224, 93
The Crack and the Destruction : Introduction = Szczelina i destrukcja : wprowadzenie Witold Wachowski Ewa Bodal (tłum.) s. 235-237, 97-99
Interview with Grzegorz Radecki = Wywiad z Grzegorzem Radeckim Witold Wachowski Joanna Kucharska (tłum.) s. 101-104, 239-243
Symphony No : Introduction = Symfonia nr : wprowadzenie Witold Wachowski Ewa Bodal (tłum.) s. 105-106, 245-246
Interview with Glenn Branca = Wywiad z Glennem Branca Witold Wachowski Ewa Bodal (tłum.) Nelly Strehlau (tłum.) s. 107-110, 247-250
"Miserere" : Aesthetics of Terror = "Miserere" : estetyka terroru Antonio Incampo Anna Karczmarczyk (tłum.) s. 111-118, 251-258
Przegląd książki "Why Red Doesn't Sound Like a Bell : Understanding the feel of consciousness" Dawid Lubiszewski Kevin O'Regan (aut. dzieła rec.) s. 227-231