Tytuł Almanach Karaimski
ISSN 2300-8164
Wydawca Bitik - Oficyna Wydawnicza Związku Karaimów Polskich
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Almanach Karaimski
2015, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowy słownik języka krymskokaraimskiego Gulayhan Aqtay i Henryka Jankowskiego (2015) z dyskusją nad odrębnością tego języka w klasyfikacji języków w tle Michał Németh s. 7-17
Nowe szczegóły z biografii Aleksandra Mardkowicza : 1875–1944 Mariusz Pawelec s. 19-32
Analiza porównawcza krymskokaraimskich piosenek ludowych Dorota Smętek s. 33-45
Kobieta w "Karaim. Jego życie i zwyczaje w przysłowiach ludowych" Mardkowicza : punkt wyjścia do analizy porównawczej postrzegania kobiety w przysłowiach karaimskich, tureckich i polskich Kamila Barbara Stanek s. 47-63
Karaimi w szariackim sądzie na Krymie w XVII wieku Katarzyna Stefaniak-Rak s. 65-78
Działalność społeczna i edukacyjna Koła Pań Karaimskich w Haliczu Anna Sulimowicz s. 79-100
Nieznany przekład "Roty" na język karaimski Anna Sulimowicz s. 101-116
Jan Grzegorzewski w końcowych latach życia : 1916–1922 Jan Tyszkiewicz s. 117-126
Glossa do karaimskiej sfragistyki : projekty pieczęci organizacji karaimskich w Polsce przed drugą wojną światową Rafał Witkowski s. 127-144
Towarzystwo edukacyjne „Limmud Tora” : reforma szkolnictwa karaimskiego na początku XX w. w Trokach w świetle dokumentów Mariola Abkowicz s. 147-165
Epizod z życia Seraji Szapszała Rafał Witkowski s. 167-172
Głos w dyskusji naukowej : recenzja pracy Seraji Szapszała „Караимы в Литве” autorstwa Konstantinasa Jablonskisa Rafał Witkowski s. 173-182
Protokoły z posiedzeń organizacji karaimskich w II Rzeczypospolitej : 1924–1928 Rafał Witkowski s. 183-215
Jerzy Jeremiasz Łopatto i jego Notatnik Maria Emilia Zajączkowska-Łopatto s. 217-265
"Zarach Zarachowicz i jego wyniesienie na urząd hazzana w Haliczu w 1929 r. : przyczynek do dziejów liturgii karaimskiej", Stefan Gąsiorowski, [w:] „Kwartalnik Historii Żydów”, nr 4 (244) 2012, s. 573–581 : [recenzja] Mariusz Pawelec Stefan Gąsiorowski (aut. dzieła rec.) s. 269-273
"Tajemné etnikum z Krymu : osudy příslušníků karaimské emigrace do meziválečného Československa", Petr Kaleta, Praha 2015 : [recenzja] Mariusz Pawelec Petr Kaleta (aut. dzieła rec.) s. 275-278
IV Międzynarodowy Kongres Turkologiczny "Turkic Peoples Through the Ages and Lands…" organizowany w dniach 21–23 września 2016 roku Marzena Godzińska s. 281-282
Zachować dla przyszłości : sprawozdanie z prac konserwatorsko-restauratorskich prowadzonych przy drukach i rękopisach karaimskich w roku 2015 Małgorzata Pronobis-Gajdzis s. 283-287