Znaleziono 7 artykułów

Mariusz Pawelec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postać Izaaka syna Abrahama z Trok w obszarze kultury polskiej Mariusz Pawelec s. 3-6
Na marginesie Mariusz Pawelec s. 16
Listy do Wilna : Seraja Szapszał jako korespondent Ananiasza Zajączkowskiego Mariusz Pawelec s. 19-36
Nowe szczegóły z biografii Aleksandra Mardkowicza : 1875–1944 Mariusz Pawelec s. 19-32
"Zarach Zarachowicz i jego wyniesienie na urząd hazzana w Haliczu w 1929 r. : przyczynek do dziejów liturgii karaimskiej", Stefan Gąsiorowski, [w:] „Kwartalnik Historii Żydów”, nr 4 (244) 2012, s. 573–581 : [recenzja] Mariusz Pawelec Stefan Gąsiorowski (aut. dzieła rec.) s. 269-273
"Tajemné etnikum z Krymu : osudy příslušníků karaimské emigrace do meziválečného Československa", Petr Kaleta, Praha 2015 : [recenzja] Mariusz Pawelec Petr Kaleta (aut. dzieła rec.) s. 275-278
„Stando lubentius moriar. Biografia Stanisława Lubienieckiego”, Janusz Tazbir, Warszawa 2003 : [recenzja] Mariusz Pawelec Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 411-416