Znaleziono 2 artykuły

Małgorzata Pronobis-Gajdzis

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Komunikat z przebiegu prac konserwatorsko-restauratorskich przy książkach karaimskich w latach 2013-2014 Małgorzata Pronobis-Gajdzis s. 223-236
Zachować dla przyszłości : sprawozdanie z prac konserwatorsko-restauratorskich prowadzonych przy drukach i rękopisach karaimskich w roku 2015 Małgorzata Pronobis-Gajdzis s. 283-287