Znaleziono 1 artykuł

Kamila Barbara Stanek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kobieta w "Karaim. Jego życie i zwyczaje w przysłowiach ludowych" Mardkowicza : punkt wyjścia do analizy porównawczej postrzegania kobiety w przysłowiach karaimskich, tureckich i polskich Kamila Barbara Stanek s. 47-63