Znaleziono 3 artykuły

Stefan Gąsiorowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zygmunt Abrahamowicz biografista : współpraca krakowskiego turkologa z Polskim Słownikiem Biograficznym w latach 1957-1987 Stefan Gąsiorowski s. 25-36
"Zarach Zarachowicz i jego wyniesienie na urząd hazzana w Haliczu w 1929 r. : przyczynek do dziejów liturgii karaimskiej", Stefan Gąsiorowski, [w:] „Kwartalnik Historii Żydów”, nr 4 (244) 2012, s. 573–581 : [recenzja] Mariusz Pawelec Stefan Gąsiorowski (aut. dzieła rec.) s. 269-273
„Studia żydowskie w Polsce – przeszłość, stan obecny, perspektywy. Studia selektywne”, red. Stefan Gąsiorowski, Kraków 2014 : [recenzja] Stefan Gąsiorowski Krzysztof Makowski s. 421-425