Tytuł Almanach Karaimski
ISSN 2300-8164
Wydawca Bitik - Oficyna Wydawnicza Związku Karaimów Polskich
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Almanach Karaimski
2014, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność organizacyjna Karaimów z pierwszej fali emigracji rosyjskiej w przededniu II wojny światowej na podstawie korespondencji z hachanem Serają Szapszałem Mariola Abkowicz s. 7-24
Zygmunt Abrahamowicz biografista : współpraca krakowskiego turkologa z Polskim Słownikiem Biograficznym w latach 1957-1987 Stefan Gąsiorowski s. 25-36
Włodzimierz Zajączkowski - badacz folkloru ludów tureckich Marzena Godzińska s. 37-40
Ananiasz Zajączkowski w Azerbejdżanie Aygün Ismayilova s. 41-48
Wkład Hadży Seraji Szapszała do turkologii : tryb złożyczący i udział w "Słowniku karaimsko-rosyjsko-polskim" Henryk Jankowski s. 49-58
Studia Ananiasza Zajączkowskiego nad staroosmańskim tłumaczeniem "Kalili i Dimny" Jacek Jarmoszko s. 59-64
Karaimistyka jako nieodłączny element turkologii w Wilnie Halina Kobeckaitė s. 65-78
Z badań Ananiasza Zajączkowskiego nad folklorem karaimskim Piotr Muchowski s. 79-88
"Kolay Cumleler" w "Wypisach tureckich" Hadży Seraji Szapszała Kamila Stanek s. 89-106
Początki seminarium turkologicznego prof. Ananiasza Zajączkowskiego : 1933-1936 Jan Tyszkiewicz s. 107-118
Aleksander Dubiński (1924-2002) - uczony, nauczyciel, przewodnik Dariusz Cichocki s. 121-124
Zygmunt Abrahamowicz jako historyk Dariusz Kołodziejczyk s. 125-132
Ananiasz Zajączkowski - orientalistyka przede wszystkim Maria Emilia Zajączkowska-Łopatto s. 133-148
Przyczynek do relacji tatarsko-karaimskich w okresie międzywojennym i późniejszym. Hachan Hadży Seraja Szapszał i mufti dr Jakub Szynkiewicz Selim Chazbijewicz s. 151-156
Los Karaimów podczas II wojny światowej : kilka uwag historyka Rafał Witkowski s. 159-214
Фонд С. М. Шапшала в Библиотеке Врублевских Литовской академии наук Aleksandr Babaždan s. 217-222
Komunikat z przebiegu prac konserwatorsko-restauratorskich przy książkach karaimskich w latach 2013-2014 Małgorzata Pronobis-Gajdzis s. 223-236