Znaleziono 7 artykułów

Piotr Muchowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z badań Ananiasza Zajączkowskiego nad folklorem karaimskim Piotr Muchowski s. 79-88
Język codzienny Judei w I i II w. w świetle rękopisów znad Morza Martwego Piotr Muchowski s. 131-139
Sprawozdanie z konferencji „Cultures in Conversation : Lessons Learnt from Hebrew Literature and Jewish History” (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 21st-22nd June, 2010) oraz „Bible and Biblical Studies in Human Context” (Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej, 23rd-24th June, 2010) Piotr Muchowski s. 173-175
"Folk Literature of the Polish-Lithuanian Karaites. Abkowicz 3 Manuscript", Part 2, Piotr Muchowski, Paris 2013 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Piotr Muchowski (aut. dzieła rec.) s. 197-202
Esseński ryt liturgiczny : modlitwy społeczności Piotr Muchowski s. 201-213
"Rękopisy znad Morza Martwego : Qumran-Wadi Murabba'at - Masada - Nachal Chewer", Piotr Muchowski, Kraków 2000 : [recenzja]; "Komentarze do rękopisów znad Morza Martwego", Piotr Muchowski, Kraków 2000 : [recenzja] Stanisław Mędala Piotr Muchowski (aut. dzieła rec.) s. 234-241
"Conservatism and Innovation in the Hebrew Language of the Hellenistic Period : Proceedings of a Fourth International Symposium on the Hebrew of the Dead Sea Scrolls & Ben Sira", Jan Joosten, Jean-Sébastien Rey (red.), Leiden-Boston 2008 : [recenzja] Piotr Muchowski Jan Joosten (aut. dzieła rec.) Jean-Sébastien Rey (aut. dzieła rec.) s. 283-284