Tytuł Almanach Karaimski
ISSN 2300-8164
Wydawca Bitik - Oficyna Wydawnicza Związku Karaimów Polskich
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Almanach Karaimski
2007, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kalendarz karaimski 2008-2010 s. 7-10
Co oznaczają nasze święta i inne specjalne dni Rafael Abkowicz Anna Sulimowicz (tłum.) s. 11-13
Kuchnia w tradycji dnia powszedniego i świąt karaimskich Zofia Abkowicz s. 15-29
Wyrób tymbyłów w Trokach Aron Szpakowski s. 31-32
Tradycje paschalne Karaimów na Krymie Dawid Tirijaki Konstanty Pilecki (tłum.) s. 33-40
Promień miłości : szkic Ananiasz Zajączkowski s. 41-42
O specyfice karaimskiej w "Meirze Ezofowiczu" Elizy Orzeszkowej Krzysztof Biliński s. 43-52
Odezwa Karaimów łuckich w czasach reform Sejmu Wielkiego Rafał Witkowski s. 53-58
zaak z Trok, syn Abrahama, karaimski uczony z XVI wieku Rafał Witkowski s. 59-69
U Karaimów w Haliczu Grzegorz Smólski s. 71-83
Od redakcji s. 83-84
Bogusław i Kamila Firkowiczowie oraz ich potomkowie Szymon Pilecki s. 85-100
Związki Bogusława Firkowicza z Krymem Aleksander Babadżan s. 101-103
Moja droga do Wrocławia Julian Kobecki s. 105-106
Karaimi we Wrocławiu Mariola Abkowicz s. 107-110