Tytuł Studia Katechetyczne
ISSN 0138-0672
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Studia Katechetyczne
1987, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie s. 9-10
Koleżeństwo i przyjaźć jako problem katechetyczny Margarita Czesława Sondej s. 11-155
Twórczość i działalność pedagogiczna sióstr zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego w Polsce w latach 1918-1939 Eleonora Henschke s. 157-292
Elementarne nauczanie religii w Polsce Józef Roskwitalski s. 293-326
Stan elementarnego nauczania religii w obrządku greko-katolickim w Polsce Jan Ratycz s. 327-344
Nauka religii na poziomie elementarnym na Ukrainie Justyn Hirniak s. 345-351
Zusammenfassung s. 352