Tytuł Studia Katechetyczne
ISSN 0138-0672
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 4
Studia Katechetyczne
1979, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Jan Charytański s. 9-10
Pedagogiczno-katechetyczne przygotowanie kandydatów do kapłaństwa w wypowiedziach urzędu nauczycielskiego kościoła Korycki Jan s. 11-28
Umiejętność koncentracji uwagi u uczniów klas VI, VII i VIII oraz jej konsekwencje dydaktyczno-katechetyczne Władysław Kubik s. 29-200
Modele wychowania do modlitwy w podręcznikach pierwszego i drugiego programu szczegółowego Kazimiera Jakóbik s. 201-355