Tytuł Studia Katechetyczne
ISSN 0138-0672
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Studia Katechetyczne
2010, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykaz stosowanych skrótów s. 11-12
[Z radością witam inicjatywę] Kazimierz Nycz s. 13
Wprowadzenie Piotr Tomasik s. 15
Studia Katechetyczne w latach 1979-1987 Ryszard Czekalski s. 17-21
Rys historyczny lekcji religii katolickiej w Europie Roman Murawski s. 25-46
Nauczanie religii w szkołach publicznych w Europie Piotr Tomasik s. 47-57
Włoski model nauczania religii katolickiej Kazimierz Misiaszek s. 58-79
Niemiecki model nauczania religii katolickiej Radosław Chałupniak s. 80-96
Rys historyczny lekcji religii katolickiej w Polsce Ryszard Czekalski s. 99-125
Nauczanie religii katolickiej w strukturze polskiej szkoły Piotr Tomasik s. 126-148
Wychowanie jako zadanie szkolnej lekcji religii katolickiej Stanisław Dziekoński s. 149-165
Nauczanie jako zadanie szkolnej lekcjii religii katolickiej Elżbieta Dziwosz s. 166-180
Wtajemniczenie jako zadanie szkolnej lekcji religii katolickiej Rafał Bednarczyk s. 181-191
Ewangelizacja jako zadanie szkolnej lekcji religii katolickiej Andrzej Ofmański s. 192-214
Osobowość nauczyciela religii Robert Szewczyk s. 217-234
Formacja nauczycieli religii katolickiej w Polsce Jan Szpet s. 235-251
Formacja nauczycieli religii katolickiej w Polsce Tadeusz Panuś s. 252-265
Formacja kleryków do pracy nauczycieli religii Piotr Tomasik s. 266-293
Zadania nauczyciela religii katolickiej na terenie szkoły Radosław Mazur s. 294-301
Nota o autorach s. 303-304