Tytuł Studia Katechetyczne
ISSN 0138-0672
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 4
Studia Katechetyczne
1984, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Jan Charytański s. 9-10
Rozwój pedagogiki religijnej we Francji na przykładzie twórczości P.Babina Tadeusz Chromik s. 11-220
Kształcenie pedagogiczno-katechetyczne w polskich seminariach duchownych w rozwoju historycznym Jan Korycki s. 221-261
Wczesna komunia święta w diecezji chełmińskiej (w latach 1910-1939) Kazimierz Mokwa s. 263-306