Tytuł Studia Katechetyczne
ISSN 0138-0672
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 3
Studia Katechetyczne
1980, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Jan Charytański s. 7-8
Kształcenie katechetyczne kleru obrządku łacińskiego we Lwowie od 1701 do 1783 roku Stanisław Pawlina s. 9-192
Nauczanie twórcze w działalności pedagogicznej Zoe Bogolubow Eleonora Kenschke s. 193-367