Tytuł Studia Katechetyczne
ISSN 0138-0672
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 3
Studia Katechetyczne
1984, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Jan Charytański s. 9-10
Odnowa egezegetyczno-hermeneutyczna katolickiej katechezy biblijnej w Niemczech Zachodnich w latach 1963-1970 s. 11-231
Koncepcja katechezy biblijnej według Bruno Drehera Gerard Kusz s. 233-359