Tytuł Studia Katechetyczne
ISSN 0138-0672
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 4
Studia Katechetyczne
1987, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Jan Charytański s. 9-10
Kursy przygotowujące katechetów w diecezji gorzowskiej w latach 1949-1972 Roman Harmaciński s. 11-255
Wakacyjna katecheza prowadzona przez kleryków w gorzowskiej administracji apostolskiej w latach 1950-1954j Mieczysław Wykrota s. 257-323
Podjęcie katechezy w pismach św. Wacława Kosińskiego Wiesław Wilk s. 324-379