Tytuł Studia Katechetyczne
ISSN 0138-0672
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Studia Katechetyczne
2013, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykaz skrótów s. 7-8
Wprowadzenie Kazimierz Misiaszek s. 9
W poszukiwaniu współczesnego ujęcia katechetyki Ryszard Czekalski s. 11-30
Zasada formalna teologii pastoralnej a wypracowanie właściwej koncepcji katechetyki Marek Marczewski s. 31-54
Katechetyka jako teologia praktyczna : zdefiniowanie tożsamości eklezjalnej Radosław Chałupniak s. 55-70
Kwestie fundamentalne metodologii katechetyki Piotr Tomasik s. 71-90
W poszukiwaniu obszarów współpracy liturgiki i katechetyki Rafał Bednarczyk s. 91-102
Dydaktyka dla katechetyki Anna Zellma s. 103-124
Katechetyka w spotkaniu z pedagogiką Wojciech Osial s. 125-140
Współczesne zasady edukacyjne w służbie katechezy Janusz Mastalski s. 141-152
Ortodydaktyka w katechezie osób niepełnosprawnych Elżbieta Dziwosz s. 153-168
Nauki empiryczne i warsztat badawczy katechetyków Anna Walulik s. 169-179
Badania empiryczne w katechetyce na przykładzie zastosowania ankiety audytoryjnej : (Temat badania: Funkcja wtajemniczenia w katechezie młodzieży wobec problemów rozwojowych i zagrożeń cywilizacyjnych) Dariusz Kurzydło s. 181-213
Katecheza a komunikacja wiary we współczesnym kontekście społecznym Tomasz Kopiczko s. 215-229
Poszukiwanie koncepcji edukacji religijnej w szkole w obszarze języka angielskiego Elżbieta Osewska s. 231-241
La nouvelle évangélisation en Pologne Ryszard Czekalski s. 243-248
Noty o autorach s. 249-251