Znaleziono 23 artykuły

Michał Zembrzuski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profesora Tadeusza Klimskiego badanie problematyki prawdy w filozofii starożytnej i średniowiecznej Michał Zembrzuski s. 11-17
Realna różnica między intelektem czynnym i możnościowym w ujęciu św. Tomasza z Akwinu Michał Zembrzuski s. 63-95
Intelekt bierny a intelekt możnościowy w ujęciu św. Tomasza z Akwinu Michał Zembrzuski s. 65-84
Czy poznanie jest wyższe niż miłość? Uzasadnienie wyższości intelektu nad wolą w ujęciu Tomasza z Akwinu Michał Zembrzuski s. 75-97
Poznanie niewyraźne Boga (cognitio confusa) : Tomasz z Akwinu i Kartezjusz Michał Zembrzuski s. 137-153
Koncepcja intelektu czynnego w "De spiritualibus creaturis" Tomasza z Akwinu Michał Zembrzuski s. 197-208
"O stworzeniach duchowych", a. 10 Tomasz z Akwinu Michał Zembrzuski (tłum.) s. 209-233
Badania historyczne i przyszłość scholastyki Étienne Gilson Michał Zembrzuski (tłum.) s. 219-226
"Kwestie dyskutowane o złu" = "Quaestiones disputatae de malo", q. 16, a. 1 Tomasz z Akwinu Kinga Górka Julia Kaliszewska (tłum.) Eliza Ryglewicz (tłum.) Martyna Waśniewska (tłum.) Michał Zembrzuski (tłum.) s. 229-248
Analiza problematyki filozoficznej zawartej w "Kwodlibecie" Tomasza z Akwinu : "Czy anioł jest substancjalnie złożony z istoty i istnienia?" Michał Zembrzuski s. 249-254
Sprawozdanie z wręczenia Nagród imienia Profesora Mieczysława Gogacza i sympozjum pt. "Tomizm konsekwentny" Michał Zembrzuski s. 251-255
"Kwodlibet" = "Quaestiones quodlibetales" II, q. 2, a. 1 Tomasz z Akwinu Michał Zembrzuski (tłum.) s. 255-258
"Tajemnica ludzkiej nieprawości. Aktualność nauki św. Tomasza z Akwinu o złu moralnym i wadach głównych", Mirosław Mróz, Toruń 2010 : [recenzja] Michał Zembrzuski Mirosław Mróz (aut. dzieła rec.) s. 261-265
"Ścieżki myślenia Alberta Wielkiego i Tomasza z Akwinu", M. Trepczyński, Warszawa 2013 : [recenzja] Michał Zembrzuski Marcin Trepczyński (aut. dzieła rec.) s. 263-268
Sprawozdanie z "Sympozjum z okazji uroczystości św. Tomasza z Akwinu" Michał Zembrzuski s. 267-271
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej : "Jak uprawiać i pisać historię filozofii; jak jej nauczać?" Magdalena Płotka Michał Zembrzuski s. 271-276
"Synderesis et conscientia. Koncepcja podmiotowej normy moralnej w tekstach Tomasza z Akwinu - jej źródła i kontynuacje", J. Zatorowski, red. M. Zembrzuski, A. Andrzejuk, Warszawa 2013 : [recenzja] Izabella Andrzejuk Artur Andrzejuk (aut. dzieła rec.) Jan Zatorowski (aut. dzieła rec.) Michał Zembrzuski (aut. dzieła rec.) s. 289-292
Tomizm na Konferencji Naukowej „Etyka i polityka” Izabella Andrzejuk Michał Zembrzuski s. 289-291
"Dusza i ciało : zagadnienie zjednoczenia duszy i ciała w wybranych tekstach Tomasza z Akwinu oraz w filozofii tomistycznej", Mikołaj Krasnodębski, Warszawa 2004 : [recenzja] Michał Zembrzuski Mikołaj Krasnodębski (aut. dzieła rec.) s. 297-301
Sprawozdanie z wręczenia Nagród imienia Profesora Mieczysława Gogacza i sympozjum pt. „Tomizm konsekwentny” Michał Zembrzuski s. 303-305
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji: „Towards Biblical Thomism. The Biblical Exegesis of Thomas Aquinas and Its Contemporary Relevance” Michał Zembrzuski s. 319-321
"Prawda i byt. Ujęcie prawdy ontycznej w >Quaestio disputata de veritate< świętego Tomasza z Akwinu", Tomasz Bartel, Złotoria 2008 : [recenzja] Michał Zembrzuski Tomasz Bartel (aut. dzieła rec.) s. 325-327
"Z metodologii historii filozofii", Michał Zembrzuski, Magdalena Płotka, Andrzej Nowik, Adam Filipowicz, Izabella Andrzejuk, Artur Andrzejuk, [w:] "Opera philosophorum medii aevii. Textus et studia", t. 14, Warszawa 2015 : [recenzja] Dawid Lipski Izabella Andrzejuk (aut. dzieła rec.) Artur Andrzejuk (aut. dzieła rec.) Adam Filipowicz (aut. dzieła rec.) Andrzej Nowik (aut. dzieła rec.) Magdalena Płotka (aut. dzieła rec.) Michał Zembrzuski (aut. dzieła rec.) s. 379-382