Znaleziono 1 artykuł

Jan Zatorowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Synderesis et conscientia. Koncepcja podmiotowej normy moralnej w tekstach Tomasza z Akwinu - jej źródła i kontynuacje", J. Zatorowski, red. M. Zembrzuski, A. Andrzejuk, Warszawa 2013 : [recenzja] Izabella Andrzejuk Artur Andrzejuk (aut. dzieła rec.) Jan Zatorowski (aut. dzieła rec.) Michał Zembrzuski (aut. dzieła rec.) s. 289-292