Znaleziono 2 artykuły

Adam Filipowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z sympozjum patrystycznego "Ojcowie Kościoła o swoim Ojcu", Warszawa 21 X 1999 r. Adam Filipowicz s. 283-287
"Z metodologii historii filozofii", Michał Zembrzuski, Magdalena Płotka, Andrzej Nowik, Adam Filipowicz, Izabella Andrzejuk, Artur Andrzejuk, [w:] "Opera philosophorum medii aevii. Textus et studia", t. 14, Warszawa 2015 : [recenzja] Dawid Lipski Izabella Andrzejuk (aut. dzieła rec.) Artur Andrzejuk (aut. dzieła rec.) Adam Filipowicz (aut. dzieła rec.) Andrzej Nowik (aut. dzieła rec.) Magdalena Płotka (aut. dzieła rec.) Michał Zembrzuski (aut. dzieła rec.) s. 379-382